Levensloop

Na gymnasiaal onderwijs gevolgd te hebben (alfa) studeerde ik van 1972-1977 theologie aan de Rijks-Universiteit van Utrecht en tot 1981 aan de Universiteit van Amsterdam.
Gedurende en na mijn doctoraalstudie was ik leraar godsdienst en bijbels Hebreeuws, 1975-1980.
In 1981 werd ik beroepen door de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht (parttime). In 1987 en 1990 volgden beroepen door resp. de Evang.-Lutherse Gemeenten Bergen op Zoom en Zierikzee.
Ik ben gehuwd met drs M.M.E. Tonino, docente wiskunde aan het Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht.
1 januari 2012 markeert het begin van een sabbatical. Opdat deze periode van rust en bezinning een substantiële lengte kan krijgen, is mij eervolle ontheffing van mijn ambtsbediening verleend.

Mijn werk voor de landskerk:
Synodelidmaatschap.
Docentschap Dogmatiek aan de Lutherse Leken-Opleiding
Secretariaat van de Vereniging tot Instandhouding van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden en haar Gemeenten.
Het werk in deze functies heb ik inmiddels beëindigd.

Op deze website staat ook een artikel getiteld Dertig jaar voltooid.
Ik heb het oorspronkelijk voor het blad KerkopDordt geschreven, ter gelegenheid van de beëindiging van mijn predikantschap in de Evang.-Lutherse Gemeent te Dordrecht.

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.